Syrop prawoślazowy 125 g

6,01 

SKU: iAPTEKA1 12111 Kategoria:

Opis

Syrop prawoślazowy 125 g

Opis

ZASTOSOWANIE
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny o działaniu powlekającym, stosowany w objawowym łagodzeniu podrażnienia śluzówki jamy ustnej i gardła oraz towarzyszącym suchym kaszlu.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

WSKAZANIA
Objawowe łagodzenie podrażnienia śluzówki jamy ustnej i gardła oraz towarzyszącym suchym kaszlu.

DZIAŁANIE
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny o działaniu powlekającym.

SKŁAD
100 g syropu zawiera 32,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis L., radix), (DER 1:6-7), ekstrahent – mieszanina wody i etanolu (40:1).
32,9 g maceratu z korzenia prawoślazu odpowiada 5 g korzenia prawoślazu.
Zawartość etanolu w produkcie do 1% (m/m).
Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas benzoesowy, woda oczyszczona.

SPOSÓB UŻYCIA
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Podanie doustne.
Zalecana dawka to:
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: doraźnie, 1 łyżka stołowa (około 15 ml) syropu 3-4 razy dziennie.
Maksymalna dawka dobowa: 5 razy dziennie.
Jeżeli podczas przyjmowania produktu objawy utrzymują się powyżej 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Dzieci poniżej 3 lat: Nie zaleca się stosowania.
Dzieci 3-6 lat: doraźnie, ½ -1 łyżeczka (2,5-5 ml) syropu 3-4 razy dziennie.
Dzieci od 6-12 lat: doraźnie, 1 łyżeczka (około 5 ml) syropu 3-4 razy dziennie.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Syrop prawoślazowego Amara:
Nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania.
Pominięcie przyjęcia leku Syrop prawoślazowy Amara:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.
Przerwanie przyjmowania leku Syrop prawoślazowy Amara:
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Syrop prawoślazowy Amara
– jeśli pacjent ma nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do chwili obecnej w doniesieniach literaturowych nie opisano działań niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem stosowania Syropu prawoślazowego Amara należy to omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Jeśli pojawią się duszności, gorączka lub ropna plwocina, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Dzieci i młodzież:
Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.
Lek Syrop prawoślazowy Amara a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Brak doniesień na temat interakcji Syropu prawoślazowego Amara z innymi lekami.
Produkt może zmniejszać wchłanianie niektórych leków, dlatego zaleca się zachowanie odstępu czasowego około 1 godziny pomiędzy Syropem prawoślazowym Amara a innymi lekami.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży i laktacji nie zostało ustalone. W związku z tym stosowanie
podczas ciąży i laktacji nie jest zalecane.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Lek Syrop prawoślazowy Amara zawiera etanol, sacharozę i kwas benzoesowy
Etanol
Ten lek zawiera 189 mg etanolu w każdych 15 ml syropu (1% m/m). Ilość alkoholu w 15 ml syropu
jest równoważna 5 ml piwa lub 2 ml wina.
Dawki stosowane u dzieci zawierają małe ilości etanolu, mniej niż 100 mg na dawkę. 5 ml syropu
zawiera 63 mg etanolu, 2,5 ml syropu zawiera 31,5 mg etanolu.
Ilość alkoholu w tym leku prawdopodobnie nie będzie miała wpływu na dorosłych i młodzież, a jego
działanie u dzieci prawdopodobnie nie będzie zauważalne. Może powodować pewne działanie u
młodszych dzieci, na przykład uczucie senności.
Alkohol w tym leku może zmieniać działanie innych leków. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki,
powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem tego leku. Jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu, powinien poradzić się lekarza lub
farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Sacharoza
Lek zawiera ok. 12,5 g sacharozy w 15 ml syropu, ok. 8,3 g sacharozy w 10 ml syropu, ok. 4,2 g
sacharozy w 5 ml syropu, ok. 2,1 g sacharozy w 2,5 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u
pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Kwas benzoesowy
Lek zawiera 19,5 mg kwasu benzoesowego w każdych 15 ml syropu. Kwas benzoesowy może
zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

ZAWARTOŚĆ NETTO
125g

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Syrop

REJESTRACJA
Produkt leczniczy

SUBSTANCJA CZYNNA
Althaeae radicis maceratio (1:6,58) ekstrahent – mieszanina wody i etanolu (40:1)

NUMER POZWOLENIA
IL-4746/LN

DODATKOWE INFORMACJE:
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie i użytkowanie

Sposób i droga podania:
Lek stosowany doustnie u dorosłych, młodzieży i dzieci od 3 lat.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 125 mm.
Szerokość: 52 mm.
Głębokość: 52 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

Zawartość substancji czynnej: 100 g syropu zawiera 32,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis L., radix) Althaeae radicis maceratio (DER 1:6-7), ekstrahent – mieszanina wody i etanolu (40:1), 32,9 g maceratu z korzenia prawoślazu odpowiada 5 g korzenia prawoślazu, Zawartość etanolu do 1 % (m/m), Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas benzoesowy, woda oczyszczona

Producent

Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5,
30-851 Kraków

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia: Jeśli objawy nie ustępują podczas stosowania produktu lub występują działania niepożądane, niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.