Neo-angin Pastylki twarde bez cukru wiśnia 24 sztuki

21,77 

SKU: iAPTEKA1 7620 Kategoria:

Opis

Neo-angin Pastylki twarde bez cukru wiśnia 24 sztuki

Najważniejsze cechy produktu

bez cukru, neo-angin wiśnia jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk

Opis

1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Wskazania do stosowania: lek neo-angin Wiśnia w postaci pastylek bez cukru, zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

– Działa szybko na ból gardła (na podstawie ChPL, w badaniu klinicznym początek działania tabletek neo-angin Wiśnia obserwowano już po 5 minutach)
– Zawiera dwie substancje antyseptyczne (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwiwrusowym, przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywołuje na błonach śluzowych uczucie chłodu
– Hamuje rozwój infekcji gardła.

Odpowiedni dla: diabetyków, osób dbających o sylwetkę, ograniczających cukier w codziennej diecie oraz szukających rozwiązań przyjaznych dla zębów.

OTC – Lek wydawany bez recepty.

Przechowywanie i użytkowanie

Sposób stosowania i droga podania:
Lek stosuje się doustnie.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: należy powoli ssać 1 pastylkę co 2-3 godziny.
Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dalsze informacje – patrz ulotka.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 81 mm.
Szerokość: 111 mm.
Głębokość: 22 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,9 mg lewomentolu, Substancje pomocnicze: izomalt, kwas winowy, aromat wiśniowy, olejek miętowy, ponceau 4R (E 124), indygotyna (E 132)

Producent

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.,
ul. Hrubieszowska 2,
01-209 Warszawa

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Liczba jednostek

Liczba jednostek: 24

Dolna granica wieku

Zalecana: 6 rok/lata/lat

Informacje ogólne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
– Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
– Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Neo-angin wiśnia i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin wiśnia
3. Jak stosować lek Neo-angin wiśnia
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Neo-angin wiśnia
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Opis i stosowanie

1. Co to jest lek Neo-angin wiśnia i w jakim celu się go stosuje

Neo-angin wiśnia to lek w postaci pastylek twardych, zawiera dwie substancje czynne (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu antyseptycznym oraz lewomentol, który wywołuje uczucie chłodu na błonach śluzowych. Jednoczesne stosowanie substancji czynnych w leku Neo-angin wiśnia powoduje ustąpienie bólu gardła i trudności w przełykaniu.
Neo-angin wiśnia jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Jak stosować lek

3. Jak stosować lek Neo-angin wiśnia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Neo-angin wiśnia jest przeznaczony do doustnego stosowania.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
należy powoli ssać 1 pastylkę co 2-3 godziny.
Nie należy połykać pastylek w całości. Nie żuć.
Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek w ciągu doby.

Jeśli objawy zakażenia jamy ustnej i gardła nasilą się lub nie ustąpią po 3-4 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Leku Neo-angin wiśnia nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin wiśnia
Po zastosowaniu znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych wywołanych zastosowaniem większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Neo-angin wiśnia
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek

5. Jak przechowywać lek Neo-angin wiśnia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Możliwe działanie niepożądane

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane mogą zostać zaobserwowane po zastosowaniu Neo-angin wiśnia:

Bardzo rzadko:
– podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego

Częstość nieznana:
– reakcje alergiczne tj. obrzęk ust i języka

Zawartość opakowania i inne informacje

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Neo-angin wiśnia
– Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,9 mg lewomentolu.
– Pozostałe skladniki to: izomalt (E 953), kwas winowy, aromat wiśniowy zawierający m.in. alkohol benzylowy i butylohydroksyanizol (E 320), olejek miętowy, Ponceau 4R (E 124), indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Neo-angin wiśnia i co zawiera opakowanie
Pastylki twarde Neo-angin wiśnia są okrągłe, czerwone i lekko transparentne.

Pastylki twarde Neo-angin wiśnia są dostępne w blistrach w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania: 24 pastylki twarde

Ważne przed zastosowaniem

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin wiśnia

Kiedy nie stosować leku Neo-angin wiśnia:
– jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Neo-angin wiśnia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
– Jeśli u pacjenta występuje przewlekły kaszel lub chrypka, należy skontaktować się z lekarzem, zanim zastosuje się lek Neo-angin wiśnia, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby.

Lek Neo-angin wiśnia a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Neo-angin wiśnia z jedzeniem i piciem
Brak danych dotyczących wpływu jedzenia i picia na działanie leku Neo-angin wiśnia.
Nie zaleca się spożywania posiłku i picia bezpośrednio po zastosowaniu leku Neo-angin wiśnia, aby uniknąć usunięcia substancji czynnych z powierzchni błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku Neo-angin wiśnia u kobiet w okresie ciąży.
Dlatego nie zaleca się stosowania leku Neo-angin wiśnia u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Neo-angin wiśnia zawiera Ponceau 4R (E 124), alkohol benzylowy, butylohydroksyanizol (E 320) i izomalt (E 953)
Lek Neo-angin wiśnia zawiera barwnik Ponceau 4R (E 124), który może powodować reakcje alergiczne.

Ten lek zawiera 0,30 mg alkoholu benzylowego (składnik aromatu wiśniowego) w każdej pastylce (2,6 g). Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne.
Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Aromat wiśniowy leku zawiera także butylohydroksyanizol (E 320), który może powodować podrażnienie błon śluzowych.

Lek Neo-angin wiśnia w jednej pastylce twardej zawiera 2,58 g izomaltu (E 953) – substancję słodzącą, co odpowiada 6 kcal (26 kJ). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Izomalt może mieć lekkie działanie przeczyszczające.