MIG tabl.powl. 0,4 g 10 tabl. (blister)

11,71 

SKU: iAPTEKA1 7123 Kategoria:

Opis

Mig 400 mg 10 tabletek powlekanych

 

Nazwa produktu leczniczego MIG, 400 mg, tabletki powlekane.

Skład jakościowy i ilościowy. Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).

Postać farmaceutyczna. Tabletki powlekane. Białe lub prawie białe, podłużne tabletki powlekane z rowkiem dzielącym po obu stronach, na jednej stronie oznaczone literami “E” po obu stronach rowka dzielącego. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

 

Wskazania do stosowania Mig 400

Leczenie objawowe: bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, gorączki.

 

 

Dawkowanie Mig 400

Zalecana dawka to:

Waga ciała
(Wiek)

Pojedyncza dawka Maksymalna dawka dobowa

20 kg 29 kg
6 – 9 lat

½ tabletki powlekanej,
(co odpowiada 200 mg ibuprofenu)

1½ tabletki powlekanej,
(co odpowiada 600 mg ibuprofenu)

 30 kg – 39 kg

10 – 12 lat

½ tabletki powlekanej, 
(co odpowiada 200 mg ibuprofenu)

2 tabletki powlekane,

(co odpowiada 800 mg ibuprofenu)

≥ 40 kg
(młodzież powyżej 12 lat i dorośli)

½ – 1 tabletki powlekanej, (co odpowiada 200 – 400 mg ibuprofenu)

3 tabletki powlekane,
(co odpowiada 1 200 mg ibuprofenu)

Po zastosowaniu maksymalnej dawki pojedynczej, następną dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż po upływie 6 godzin.

Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci, u których w przeszłości występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy:

Pacjenci ci powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszej dawki (patrz punkt, 2: „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby:
W łagodnych i umiarkowanych zaburzeniach czynności nerek lub wątroby, zmniejszanie dawki nie jest wymagane.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Jeśli u dzieci w wieku powyżej 6 lat i młodzieży będzie istniała konieczność podawania tego produktu dłużej niż przez 3 dni lub jeśli nasilą się występujące objawy, wówczas należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób i droga podawania

Do podawania doustnego.
Tabletki powlekane należy połykać w całości popijając dużą ilością płynu (np. szklanką wody) podczas lub po posiłku.

Informacje dotyczące dzielenia tabletek:
Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Trzymając tabletkę palcami wskazującym i kciukiem obu rąk tak, aby rowek dzielący wypadał na spodzie tabletki, należy przełamać tabletkę na pół wzdłuż rowka dzielącego poprzez naciskanie kciukami.

Czas leczenia

Lek jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania.

Nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem jeśli występujące objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni u dzieci i młodzieży a u dorosłych po upływie 3 dni leczenia gorączki i po 4 dniach leczenia bólu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MIG

MIG należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub instrukcjami dotyczącymi dawkowania zawartymi w ulotce. Jeśli działanie zmniejszające ból wyda się za słabe, nie należy zwiększać dawki bez konsultacji z lekarzem.

Objawami przedawkowania mogą być:

  • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego takie jak ból głowy, zawroty głowy i utrata przytomności (u dzieci również drgawki);
  • zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego takie jak ból brzucha, nudności i wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego;
  • zaburzenia czynności nerek i wątroby;
  • nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi;
  • zaburzenia oddychania (zapaść oddechowa);
  • sinoczerwone zabarwienie skóry i błon śluzowych (sinica).

Brak swoistego antidotum.

W wypadku podejrzenia przedawkowania leku MIG, należy natychmiast powiadomić lekarza. W zależności od stopnia zatrucia, lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku MIG
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Przeciwwskazania Mig 400

Nadwrażliwość na substancję czynną ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; Skurcz oskrzeli, astma, nieżyt nosa lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w wywiadzie; Niespecyficzne zaburzenia krwiotworzenia; Czynna lub nawracająca choroba wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoki z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie przyjmowania NLPZ w wywiadzie; Krwawienia z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienia; Ciężka niewydolność nerek lub wątroby; Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA); Trzeci trymestr ciąży; U dzieci o masie ciała poniżej 20 kg (6 lat), ponieważ taka dawka produktu leczniczego nie jest odpowiednia dla tej grupy wiekowej ze względu na zawartość substancji czynnej.

 

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 ;12489 Berlin, Niemcy;

Aktualizacja 07.2021,

Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PKWIU
Rodzaj Lek OTC
EAN 5909990657964
BLOZ_07 8531101