Herbapect 498 mg + 349 mg + 87 mg Syrop 150 g

11,76 

SKU: iAPTEKA1 4907 Kategoria:

Opis

Herbapect 498 mg + 349 mg + 87 mg Syrop 150 g

Najważniejsze cechy produktu

męczący tzw. suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, bez cukru

Opis

(498 mg + 349 mg + 87 mg)/ 5 ml, syrop
Thymi extractum fluidum + Primulae tinctura + Sulfogaiacolum

Działanie: Wykrztuśne.
Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Męczący tzw. „suchy kaszel”. Utrudnione odkrztuszanie.

OTC – Lek wydawany bez recepty

Przechowywanie i użytkowanie

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią etykietoulotki przed zastosowaniem leku, w tym celu należy odkleić etykietę w prawym górnym rogu w miejscu oznaczonym strzałką.

Sposób stosowania i droga podania: Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać lek. Dorośli: 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę, po posiłku. Dzieci powyżej 4 lat i młodzież do 18 lat: 2,5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę po posiłku nie częściej niż co 4 godziny. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano na etykiecie lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku pominięcia dawki leku, kolejną dawkę należy zastosować jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 121 mm.
Szerokość: 50 mm.
Głębokość: 50 mm.

Skład

5 ml syropu zawiera substancje czynne: 498 mg wyciągu płynnego z ziela tymianku (Thymus vulgaris L., herba) (1:2), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30 % (V/V), woda amoniakalna 25 %, glicerol 95 %; 349 mg nalewki z korzenia pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L., radix) (1:5) rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70 % (V/V); 87 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum) raz substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420), Zawiera 6,4-9,0 % (V/V) etanolu

Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice,
Tel. (42) 22-53-100

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą. Astma.
Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre zapalenie krtani (krup).
Interakcje: Brak danych.
Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak danych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Lek zawiera etanol i sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420)
Ten lek zawiera 356,85 mg alkoholu (etanolu) w 5 ml syropu, co jest równoważne 7,14 % (w/v). Ilość alkoholu w 5 ml tego leku jest równoważna mniej niż 9 ml piwa lub 4 ml wina. mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.
Lek zawiera 5291,25 mg sorbitolu ciekłego, niekrystalizującego, co odpowiada 3504,924 mg czystego sorbitolu w każdych 5 ml syropu i jest równoważne 0,21 ww.

Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietoleranację fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku. Sorbitol może powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Wskazówki dla diabetyków Syrop nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.
Dzieci: Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności i wymioty).
Reakcje alergiczne mogą niekiedy mieć charakter wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczyniowo-ruchowego. Jeśli wystąpi obrzęk, gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli lub pacjent poczuje się źle, należy natychmiast wezwać pomoc lekarską.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dolna granica wieku

Zalecana: 4 rok/lata/lat