Bronchosol Maxipuren Eucalypti Aetheroleum 200 mg Kapsułki 30 sztuk

41,89 

SKU: iAPTEKA1 1974 Kategoria:

Opis

Bronchosol Maxipuren Eucalypti Aetheroleum 200 mg Kapsułki 30 sztuk

Najważniejsze cechy produktu

wspomagająco w chorobach przeziębieniowych i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, wspomagająco w nieropnych stanach zapalnych zatok przynosowych

Opis

Bronchosol MAXIPUREN
200 mg, kapsułka dojelitowa, miękka

Wskazania: Lek Bronchosol Maxipuren stosowany jest:
– wspomagająco w chorobach przeziębieniowych i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem, katarem i trudnością z odkrztuszaniem lepkiego śluzu,
– wspomagająco w nieropnych stanach zapalnych zatok przynosowych.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży od 12 lat.

OTC – lek wydawany bez recepty.

Przechowywanie i użytkowanie

Sposób i droga podania: Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Dorośli i młodzież od 12 lat: 1 kapsułka 2-3 razy na dobę.
Dzieci poniżej 12 lat: nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat.
Lek przyjmować 15 minut przed posiłkiem popijając wodą, połykać w całości, nie rozgryzać.

Wymiary:
Wysokość: 49 mm.
Szerokość: 103 mm.
Głębokość: 22 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

Jedna kapsułka zawiera 200 mg olejku eukaliptusowego (Eucalypti aetheroleum), Substancje pomocnicze: lek zawiera sorbitol i glikol propylenowy

Producent

Phytopharm Klęka S.A.

Adres producenta

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:
Phytopharm Klęka S.A.,
Klęka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
Polska
Tel.: +48 61 28 68 000
Fax: +48 61 28 68 529
info@europlant-group.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Liczba jednostek

Liczba jednostek: 30

Informacje ogólne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy się zwrócić do farmaceuty.
Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Bronchosol MAXIPUREN i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchosol MAXIPUREN
3. Jak przyjmować lek Bronchosol MAXIPUREN
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Bronchosol MAXIPUREN
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Opis i stosowanie

1. Co to jest lek Bronchosol MAXIPUREN i w jakim celu się go stosuje?

Bronchosol MAXIPUREN jest produktem leczniczym roślinnym, w postaci kapsułek dojelitowych miękkich, zawierającym 200 mg olejku eukaliptusowego w jednej kapsułce. Olejek eukaliptusowy zwiększa wydzielanie prawidłowego śluzu i powoduje rozrzedzenie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Bronchosol MAXIPUREN ma działanie sekretomotoryczne, tzn. że zwiększa ruch rzęsek nabłonka i ułatwia ich oczyszczanie. Lek działa wykrztuśnie.

Lek Bronchosol MAXIPUREN stosowany jest:

– wspomagająco w chorobach przeziębieniowych i stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem, katarem i trudnością z odkrztuszaniem lepkiego śluzu,
– wspomagająco w nieropnych stanach zapalnych zatok przynosowych.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży od 12 lat.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchosol MAXIPUREN
Kiedy nie stosować leku Bronchosol MAXIPUREN
jeśli pacjent jest uczulony na olejek eukaliptusowy, jego składniki (1,8-cyneol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Bronchosol MAXIPUREN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku, gdy objawy utrzymują się dłużej niż tydzień lub gdy wystąpią duszności, podwyższona temperatura ciała, odkrztuszanie ropnej lub krwistej wydzieliny, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Olejek eukaliptusowy może działać drażniąco na przewód pokarmowy, szczególnie u osób ze stanami zapalnymi przewodu pokarmowego.

Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Bronchosol MAXIPUREN u dzieci poniżej 12 lat.

Bronchosol MAXIPUREN a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
W zalecanych dawkach nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Bronchosol MAXIPUREN z jedzeniem, piciem i alkoholem
Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Bronchosol MAXIPUREN, zawiera do 14,77 mg sorbitolu w 1 kapsułce.

3. Jak stosować lek Bronchosol MAXIPUREN
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie.
Zalecana dawka to:
– dorośli i młodzież od 12 lat: 1 kapsułka 2-3 razy na dobę,
– dzieci poniżej 12 lat: nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Bronchosol MAXIPUREN przyjmować 15 minut przed posiłkiem, popijając wodą, połykać w całości, nie rozgryzać.
Bronchosol MAXIPUREN należy stosować do czasu ustąpienia objawów, zazwyczaj przez 1 tydzień.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bronchosol MAXIPUREN

Zatrucie objawia się gwałtownie palącym bólem w nadbrzuszu i bólem w jamie brzusznej, spontanicznymi wymiotami, zaburzeniami oddechu, skurczami oskrzeli, depresją oddechową, przyspieszonym oddechem i zwężeniem źrenic; może dojść także do utraty przytomności, szczególnie w przypadku dzieci. Zatrucie to może przypominać zatrucie opiatami, ale w przypadku zatrucia olejkiem eukaliptusowym w oddechu wyczuwalny jest charakterystyczny eukaliptusowy zapach.

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia należy niezwłocznie wezwać lekarza, można podać węgiel aktywowany i sorbitol.

Pominięcie zastosowania leku Bronchosol MAXIPUREN
Należy kontynuować zalecane dawkowanie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Bronchosol MAXIPUREN rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) mogą wystąpić nudności, wymioty i biegunka. Do innych działań niepożądanych, których dokładna częstość występowania jest nieznana, należą reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,
tel. + 48 22 49 21 301, faks + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bronchosol MAXIPUREN
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie należy stosować leku Bronchosol MAXIPUREN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Bronchosol MAXIPUREN
Substancją czynną leku Bronchosol MAXIPUREN jest olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum).
1 kapsułka zawiera 200 mg Eucalyptus globulus Labill, Eucalyptus polybractea R.T. Baker, Eucalyptus smithii R.T. Baker, aetheroleum (olejek eukaliptusowy).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: żelatyny bursztynian, glicerol 85%, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) z dodatkiem polisorbatu 80 i sodu laurylosiarczanu, glikol propylenowy, polisorbat 80, glicerolu monostearynian 40–55.

Jak wygląda lek Bronchosol MAXIPUREN i co zawiera opakowanie.
Opakowaniem bezpośrednim leku Bronchosol MAXIPUREN  jest blister PVC/PE/PVDC-Aluminium zawierający 15 kapsułek miękkich. Opakowaniem zewnętrznym jest tekturowe pudełko zawierające 1 lub 2 blistry.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1, 63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą
Tel.: + 48 61 28 68 000
Faks: + 48 61 28 68 529
e-mail: info@europlant-group.pl

Jak stosować lek

3. Jak stosować lek Bronchosol MAXIPUREN
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie.
Zalecana dawka to:
– dorośli i młodzież od 12 lat: 1 kapsułka 2-3 razy na dobę,
– dzieci poniżej 12 lat: nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Bronchosol MAXIPUREN przyjmować 15 minut przed posiłkiem, popijając wodą, połykać w całości, nie rozgryzać.
Bronchosol MAXIPUREN należy stosować do czasu ustąpienia objawów, zazwyczaj przez 1 tydzień.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bronchosol MAXIPUREN

Zatrucie objawia się gwałtownie palącym bólem w nadbrzuszu i bólem w jamie brzusznej, spontanicznymi wymiotami, zaburzeniami oddechu, skurczami oskrzeli, depresją oddechową, przyspieszonym oddechem i zwężeniem źrenic; może dojść także do utraty przytomności, szczególnie w przypadku dzieci. Zatrucie to może przypominać zatrucie opiatami, ale w przypadku zatrucia olejkiem eukaliptusowym w oddechu wyczuwalny jest charakterystyczny eukaliptusowy zapach.

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia należy niezwłocznie wezwać lekarza, można podać węgiel aktywowany i sorbitol.

Pominięcie zastosowania leku Bronchosol MAXIPUREN
Należy kontynuować zalecane dawkowanie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak przechowywać lek

5. Jak przechowywać lek Bronchosol MAXIPUREN
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie należy stosować leku Bronchosol MAXIPUREN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Możliwe działanie niepożądane

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Bronchosol MAXIPUREN rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) mogą wystąpić nudności, wymioty i biegunka. Do innych działań niepożądanych, których dokładna częstość występowania jest nieznana, należą reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,
tel. + 48 22 49 21 301, faks + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zawartość opakowania i inne informacje

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Bronchosol MAXIPUREN
Substancją czynną leku Bronchosol MAXIPUREN jest olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum).
1 kapsułka zawiera 200 mg Eucalyptus globulus Labill, Eucalyptus polybractea R.T. Baker, Eucalyptus smithii R.T. Baker, aetheroleum (olejek eukaliptusowy).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: żelatyny bursztynian, glicerol 85%, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) z dodatkiem polisorbatu 80 i sodu laurylosiarczanu, glikol propylenowy, polisorbat 80, glicerolu monostearynian 40–55.

Jak wygląda lek Bronchosol MAXIPUREN i co zawiera opakowanie.
Opakowaniem bezpośrednim leku Bronchosol MAXIPUREN  jest blister PVC/PE/PVDC-Aluminium zawierający 15 kapsułek miękkich. Opakowaniem zewnętrznym jest tekturowe pudełko zawierające 1 lub 2 blistry.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1, 63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą
Tel.: + 48 61 28 68 000
Faks: + 48 61 28 68 529
e-mail: info@europlant-group.pl

Ważne przed zastosowaniem

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchosol MAXIPUREN

Kiedy nie stosować leku Bronchosol MAXIPUREN
jeśli pacjent jest uczulony na olejek eukaliptusowy, jego składniki (1,8-cyneol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Bronchosol MAXIPUREN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku, gdy objawy utrzymują się dłużej niż tydzień lub gdy wystąpią duszności, podwyższona temperatura ciała, odkrztuszanie ropnej lub krwistej wydzieliny, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Olejek eukaliptusowy może działać drażniąco na przewód pokarmowy, szczególnie u osób ze stanami zapalnymi przewodu pokarmowego.

Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Bronchosol MAXIPUREN u dzieci poniżej 12 lat.

Bronchosol MAXIPUREN a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
W zalecanych dawkach nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami.

Stosowanie leku Bronchosol MAXIPUREN z jedzeniem, piciem i alkoholem
Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Bronchosol MAXIPUREN, zawiera do 14,77 mg sorbitolu w 1 kapsułce.