100 g/100 g Maść majerankowa 10 g

4,51 

SKU: iAPTEKA1 6833 Kategoria:

Opis

100 g/100 g Maść majerankowa 10 g

Opis

(syn. Majoranae unguentum) 100 g/100 g, maść
Majoranae herbae extractum

Wskazania do stosowania: Pomocniczo w stanach zapalnych błony śluzowej nosa (katar).

OTC – Lek wydawany bez recepty.

Przechowywanie i użytkowanie

Podanie na skórę. Sposób i droga podania: Zewnętrznie. Dzieci poniżej 3 lat – wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Dzieci powyżej 3 lat i dorośli – 2-4 razy dziennie niewielką ilość maści rozsmarować wokół nozdrzy. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem na kartoniku lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia
Wymiary: Wysokość: 40 mm. Szerokość: 154 mm. Głębokość: 30 mm.
Opakowanie: Pudełko
Skład

Substancja czynna: Majoranae herbae extractum (wyciąg z zela majeranku), ekstrahent: etanol, wazelina biała
Producent

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice,
tel.: (42) 22-53-100

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Kiedy nie stosować leku: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na inne gatunki z rodziny Lamiaceae, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Nie zaleca się: – stosowania u dzieci w wieku do ukończenia 1 roku życia; – wprowadzania leku głęboko do otworów nosowych, gdyż podłoże maściowe hamuje pracę aparatu rzęskowego błony śluzowej. Jeżeli podczas stosowania leku zaobserwowane zostaną objawy zakażenia skóry, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Kontakt niemytymi rękami po aplikacji z oczami może potencjalnie powodować podrażnienie. Ten lek zawiera 769 mg alkoholu (etanolu) w 10 g maści. Może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. Maść majerankowa Aflofarm a inne leki: Brak danych.
Wpływ na płodność, ciążę i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone. Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane. Brak danych dotyczących wpływu na płodność. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie badano. Sposób stosowania i droga podania: Zewnętrznie, podanie na skórę. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano na opakowaniu lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dzieci w wieku od 1 do 11 lat, młodzież i dorośli: 2-4 razy na dobę niewielką ilość maści rozsmarować wokół nozdrzy. Jeśli w trakcie stosowania leku objawy nasilają się lub utrzymują dłużej niż 1 tydzień, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Działania niepożądane: Brak danych. Zgłaszanie działań niepożądanych jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na kartoniku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dolna granica wieku

Zalecana: 1 rok/lata/lat