Syrop tymiankowy złożony 125 g

9,74 

SKU: iAPTEKA1 11595 Kategoria:

Opis

Syrop tymiankowy złożony 125 g

Opis

ZASTOSOWANIE
Syrop tymiankowy złożony wskazany jest do stosowania w kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych jako środek wykrztuśny

WSKAZANIA
W kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych jako środek wykrztuśny.

DZIAŁANIE
W kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych jako środek wykrztuśny.

SKŁAD
100 g syropu zawiera substancje czynne: 15 g Thymi extractum fluidum (1:3) ekstrahent – mieszanina o składzie: amonowy wodorotlenek (96 g/l), glicerol (860 g/l), etanol (736 g/l), woda; 0,01 g Thymolum.
Substancje pomocnicze: wodorotlenek amonowy (96,0 g/l), etanol (760 g/l), syrop prosty. (Zawartość etanolu – nie więcej niż 4,8% (m/m)).

SPOSÓB UŻYCIA
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecane dawkowanie:
Podanie doustne
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 3 razy na dobę 10 ml (łyżka stołowa).
Dzieci w 6 – 12 roku życia: 3 razy na dobę 5 ml (łyżeczka od herbaty).
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Syrop tymiankowy złożony:
W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem.
Pominięcie przyjęcia leku Syrop tymiankowy złożony:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.
Przerwanie przyjmowania leku Syrop tymiankowy złożony:
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

PRZECIWWSKAZANIA
• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
• jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na rośliny z rodziny wargowatych Labiatae (dawniej Lamiaceae);
• u dzieci do 6 roku życia;
• u osób z chorobą alkoholową.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania Syropu tymiankowego złożonego odnotowano reakcje nadwrażliwości (włączając pojedyncze przypadki wstrząsu anafilaktycznego i obrzęku Quincke’go) oraz zaburzenia żołądkowe.
Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Syrop tymiankowy złożony należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią po kilku dniach albo towarzyszyć im będzie duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Syrop tymiankowy złożony zawiera sacharozę, należy stosować ostrożnie u osób chorych na cukrzycę. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią po kilku dniach albo towarzyszyć im będzie duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Produkt zawiera nie więcej niż 4,8% (m/m) etanolu. Jednorazowa dawka leku (10 ml) zawiera ok. 0,36 g etanolu, co jest równoważne 9 ml piwa i 3,75 ml wina. Nie stosować u osób z chorobą alkoholową. Należy uwzględnić zawartość etanolu u dzieci oraz u pacjentów z chorobami wątroby i padaczką.
Dzieci i młodzież:
Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania produktu u dzieci do 6 roku życia.
Lek Syrop tymiankowy złożony a inne leki:
Nie odnotowano interakcji.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak danych i zawartość etanolu nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
W zalecanych dawkach nie stwierdzono istotnego wpływu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

ZAWARTOŚĆ NETTO
125 g.,1250 g

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Syrop

REJESTRACJA
Produkt leczniczy

SUBSTANCJA CZYNNA
Thymi extractum fluidum (1:3) ekstrahent – mieszanina o składzie: amonowy wodorotlenek (96 g/l), glicerol (860 g/l), etanol (736 g/l), woda. Thymolum.

NUMER POZWOLENIA
IL-4528/LN

DODATKOWE INFORMACJE:
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie i użytkowanie

Sposób i droga podania: Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 125 mm.
Szerokość: 51 mm.
Głębokość: 51 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

100 g syropu zawiera substancje czynne: 15 g Thymi extractum fluidum (1:3) ekstrahent – mieszanina o składzie: amonowy wodorotlenek (96 g/l), glicerol (860 g/l), etanol (736 g/l), woda; 0,01 g Thymolum, substancje pomocnicze: wodorotlenek amonowy (96,0 g/l), etanol (760 g/l), syrop prosty. (Zawartość etanolu – nie więcej niż 4,8 % (m/m))

Producent

Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5,
30-851 Kraków

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.