Succus Echinaceae Phytopharm Płyn doustny 50 ml

13,09 

SKU: iAPTEKA1 11976 Kategoria:

Opis

Succus Echinaceae Phytopharm Płyn doustny 50 ml

Najważniejsze cechy produktu

sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej, wspomagająco w przeziębieniach, w celu zmniejszenia podatności na przeziębienia, w okresach wzmożonych zachorowań, pobudza aktywność komórek układu odpornościowego, lek roślinny

Opis

Echinaceae purpureae herbae recentis succus
2,425 g /2,5 ml

Wskazania
Tradycyjnie stosuje się:
– wspomagająco w przeziębieniach i
– do krótkotrwałego zastosowania profilaktycznego, w celu zmniejszenia podatności na przeziębienia w okresach wzmożonych zachorowań.

Succus Echinaceae Phytopharm jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży 
w wieku powyżej 12 lat.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Przechowywanie i użytkowanie

Sposób i droga podania
Podanie doustne. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować lek: Dorośli 3-4 razy na dobę po 2,5 ml, młodzież w wieku powyżej 12 lat – 1 ml 3 razy na dobę. Lek przyjmować codziennie przez 10 dni. Powtórzenie kuracji skonsultować z lekarzem. Leczenie najlepiej rozpocząć po pojawieniu się pierwszych objawów przeziębienia.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 118 mm.
Szerokość: 47 mm.
Głębokość: 47 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

Sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea L, herba), stabilizowany etanolem (Echinaceae purpureae herbae recentis succus (1:1)) – 50 ml, Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96 % (V/V), woda, Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 20-30 % (V/V)

Producent

Phytopharm Klęka S.A.

Adres producenta

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wartą,
Polska
Tel.: +48 61 28 68 000
Faks: +48 61 28 68 529
info@europlant-group.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Informacje ogólne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

– Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

– Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Succus Echinaceae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Echinaceae Phytopharm

3. Jak stosować lek Succus Echinaceae Phytopharm

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Succus Echinaceae Phytopharm

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Opis i stosowanie

1. Co to jest lek Succus Echinaceae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Lek Succus Echinaceae Phytopharm to płyn doustny zawierający sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej, stabilizowany etanolem. Jest to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Przyjmuje się, że lek stymuluje niespecyficznie odpowiedź układu immunologicznego organizmu i podnosi odporność na infekcje bakteryjne i wirusowe. W badaniach laboratoryjnych sok z jeżówki purpurowej pobudza aktywność komórek układu odpornościowego, które rozpoznają i niszczą czynniki chorobotwórcze.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie stosuje się:

– wspomagająco w przeziębieniach i,

– do krótkotrwałego zastosowania profilaktycznego, w celu zmniejszenia podatności na przeziębienia w okresach wzmożonych zachorowań.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Echinaceae Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Succus Echinaceae Phytopharm

– w przypadku postępujących chorób układowych (np. gruźlica, sarkoidoza, kolagenozy, stwardnienie rozsiane), zakażenia wirusem HIV oraz innych schorzeniach o charakterze autoimmunologicznym i z autoagresji,

– w onkologii w przypadku terapii cytostatykami,

– u osób po transplantacji szpiku lub innych organów,

– w zaburzeniach układu hematologicznego, dotyczących białych krwinek (np. agranulocytoza, leukemia),

– w przypadku chorób alergicznych (np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma),

– jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub rośliny z rodziny astrowatych, dawniej złożonych (Asteraceae/Compositae).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Succus Echinaceae Phytopharm należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Jeśli objawy nasilą się lub wystąpi wysoka gorączka, duszność lub inne niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów z atopią istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznych.

Produkt leczniczy zawiera 20-30% (V/V) etanolu.

Ten lek zawiera 244 mg alkoholu (etanolu) w dawce 1 ml oraz 609 mg alkoholu (etanolu) w dawce 2,5 ml. Ilość alkoholu w 1 ml tego leku jest równoważna mniej niż 7 ml piwa lub 3 ml wina. Ilość alkoholu w 2,5 ml tego leku jest równoważna mniej niż 16 ml piwa lub 7 ml wina.

Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

Dzieci i młodzież

Ze względu na zawartość etanolu oraz brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Succus Echinaceae Phytopharm a inne leki

Nie stosować jednocześnie z lekami immunosupresyjnymi, takimi jak cyklosporyna i metotreksat.

Stosowanie leku Succus Echinaceae Phytopharm z jedzeniem i piciem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na to, że nie zbadano bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i laktacji, nie zaleca się stosowania soku z jeżówki w tym okresie. Nie ustalono również wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Po zastosowaniu produktu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu produktu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

3. Jak stosować lek Succus Echinaceae Phytopharm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować lek:

dorośli – 3 – 4 razy na dobę po 2,5 ml,

młodzież w wieku powyżej 12 lat – 1 ml 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania.

Sposób użycia:

Lek przyjmować codziennie przez 10 dni. Powtórzenie kuracji skonsultować z lekarzem.

Leczenie najlepiej rozpocząć po pojawieniu się pierwszych objawów przeziębienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Echinaceae Phytopharm

W przypadku zastosowania znacznie większej dawki leku niż zalecana może dojść do działania niepożądanego objawiającego się: dreszczami, gorączką, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi oraz, w wyjątkowych przypadkach, reakcjami uczuleniowymi – szczególne niebezpieczeństwo występuje u chorych z uszkodzoną wątrobą, nadużywających alkoholu, padaczką, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Pominięcie zastosowania leku Succus Echinaceae Phytopharm

W przypadku pominięcia dawki leku Succus Echinaceae Phytopharm nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić przypadki nadwrażliwości na preparaty z jeżówki, charakteryzujące się wysypką, pokrzywką, zespołem Stevens-Johnson’a, obrzękiem naczynioruchowym (angioedema) skóry, obrzękiem Quinckego, skurczem oskrzeli z obturacją, astmą i reakcją anafilaksji.

Lek może wywołać reakcje alergiczne u osób z atopią.

Stwierdzono także związek z chorobami autoimmunologicznymi (stwardnienie rozsiane, rumień guzowaty, immunotrombocytopenia, zespół Evans’a, zespół Sjögren’a z kanalikową niewydolnością nerek).

W wyniku długiego stosowania (powyżej 8 tygodni) może wystąpić leukopenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Succus Echinaceae Phytopharm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Produkt naturalny – podczas przechowywania może tworzyć się osad.

Nie stosować leku Succus Echinaceae Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Succus Echinaceae Phytopharm

– Substancję czynną leku stanowi sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea L, herba), stabilizowany etanolem (Echinaceae purpureae herbae recentis succus (1:1)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 20-30% (V/V).

Zawartość substancji czynnej 100ml/100 ml. Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

Jak wygląda lek Succus Echinaceae Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim leku Succus Echinaceae Phytopharm jest butelka z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu, zawierająca 50 ml lub 100 ml leku. W opakowaniu zewnętrznym (pudełku tekturowym) znajduje się ulotka informacyjna oraz miarka z polipropylenu 12,5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 000

Faks: + 48 61 28 68 529

info@europlant-group.pl

Jak stosować lek

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować lek:

dorośli – 3 – 4 razy na dobę po 2,5 ml,

młodzież w wieku powyżej 12 lat – 1 ml 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania.

Sposób użycia:

Lek przyjmować codziennie przez 10 dni. Powtórzenie kuracji skonsultować z lekarzem.

Leczenie najlepiej rozpocząć po pojawieniu się pierwszych objawów przeziębienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Echinaceae Phytopharm

W przypadku zastosowania znacznie większej dawki leku niż zalecana może dojść do działania niepożądanego objawiającego się: dreszczami, gorączką, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi oraz, w wyjątkowych przypadkach, reakcjami uczuleniowymi – szczególne niebezpieczeństwo występuje u chorych z uszkodzoną wątrobą, nadużywających alkoholu, padaczką, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Pominięcie zastosowania leku Succus Echinaceae Phytopharm

W przypadku pominięcia dawki leku Succus Echinaceae Phytopharm nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak przechowywać lek

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Produkt naturalny – podczas przechowywania może tworzyć się osad.

Nie stosować leku Succus Echinaceae Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Możliwe działanie niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić przypadki nadwrażliwości na preparaty z jeżówki, charakteryzujące się wysypką, pokrzywką, zespołem Stevens-Johnson’a, obrzękiem naczynioruchowym (angioedema) skóry, obrzękiem Quinckego, skurczem oskrzeli z obturacją, astmą i reakcją anafilaksji.

Lek może wywołać reakcje alergiczne u osób z atopią.

Stwierdzono także związek z chorobami autoimmunologicznymi (stwardnienie rozsiane, rumień guzowaty, immunotrombocytopenia, zespół Evans’a, zespół Sjögren’a z kanalikową niewydolnością nerek).

W wyniku długiego stosowania (powyżej 8 tygodni) może wystąpić leukopenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Succus Echinaceae Phytopharm

– Substancję czynną leku stanowi sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea L, herba), stabilizowany etanolem (Echinaceae purpureae herbae recentis succus (1:1)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 20-30% (V/V).

Zawartość substancji czynnej 100ml/100 ml. Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

Jak wygląda lek Succus Echinaceae Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim leku Succus Echinaceae Phytopharm jest butelka z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu, zawierająca 50 ml lub 100 ml leku. W opakowaniu zewnętrznym (pudełku tekturowym) znajduje się ulotka informacyjna oraz miarka z polipropylenu 12,5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 000

Faks: + 48 61 28 68 529

info@europlant-group.pl

Ważne przed zastosowaniem

Kiedy nie stosować leku Succus Echinaceae Phytopharm

– w przypadku postępujących chorób układowych (np. gruźlica, sarkoidoza, kolagenozy, stwardnienie rozsiane), zakażenia wirusem HIV oraz innych schorzeniach o charakterze autoimmunologicznym i z autoagresji,

– w onkologii w przypadku terapii cytostatykami,

– u osób po transplantacji szpiku lub innych organów,

– w zaburzeniach układu hematologicznego, dotyczących białych krwinek (np. agranulocytoza, leukemia),

– w przypadku chorób alergicznych (np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma),

– jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub rośliny z rodziny astrowatych, dawniej złożonych (Asteraceae/Compositae).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Succus Echinaceae Phytopharm należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Jeśli objawy nasilą się lub wystąpi wysoka gorączka, duszność lub inne niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów z atopią istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznych.

Produkt leczniczy zawiera 20-30% (V/V) etanolu.

Ten lek zawiera 244 mg alkoholu (etanolu) w dawce 1 ml oraz 609 mg alkoholu (etanolu) w dawce 2,5 ml. Ilość alkoholu w 1 ml tego leku jest równoważna mniej niż 7 ml piwa lub 3 ml wina. Ilość alkoholu w 2,5 ml tego leku jest równoważna mniej niż 16 ml piwa lub 7 ml wina.

Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

Dzieci i młodzież

Ze względu na zawartość etanolu oraz brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Succus Echinaceae Phytopharm a inne leki

Nie stosować jednocześnie z lekami immunosupresyjnymi, takimi jak cyklosporyna i metotreksat.

Stosowanie leku Succus Echinaceae Phytopharm z jedzeniem i piciem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na to, że nie zbadano bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i laktacji, nie zaleca się stosowania soku z jeżówki w tym okresie. Nie ustalono również wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Po zastosowaniu produktu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu produktu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.