Soledum forte Kapsułki dojelitowe 20 sztuk

31,99 

SKU: iAPTEKA1 11752 Kategoria:

Opis

Soledum forte Kapsułki dojelitowe 20 sztuk

Opis

200 mg, kapsułki dojelitowe, miękkie Cineolum

• oczyszcza zatoki
• działa wykrztuśnie
• działa przeciwzapalnie w drogach oddechowych
• działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo

Wskazania do stosowania:
• Jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu.
• Leczenie wspomagające ostrego, nieropnego zapalenia zatok.
• Leczenie wspomagające w zapalnych chorobach dróg oddechowych takich jak np. przeziębienie, zapalenie oskrzeli.

OTC – Lek dostępny bez recepty

Przechowywanie i użytkowanie

Dawkowanie:
Wiek
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Dawka jednorazowa 1 kapsułka (co odpowiada 200 mg 1,8-cyneolu)
Całkowita dawka dobowa 2-3 kapsułki (co odpowiada 400-600 mg 1,8-cyneolu)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: stosować 1 kapsułkę 3 razy na dobę.
W kontynuacji terapii lub długotrwałym leczeniu stosować 1 kapsułkę 2 razy na dobę.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 76 mm.
Szerokość: 121 mm.
Głębokość: 20 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

Jedna kapsułka dojelitowa miękka zawiera: substancję czynną – 200 mg 1,8-cyneolu (Cineolum), Zawiera sorbitol (E 420)

Producent

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

Adres producenta

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.,
ul. Hrubieszowska 2,
01-209 Warszawa,
Polska

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Informacje ogólne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
– Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
– Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Soledum forte i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Soledum forte
3. Jak przyjmować lek Soledum forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Soledum forte
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Opis i stosowanie

1. Co to jest lek Soledum forte i w jakim celu się go stosuje

Lek Soledum forte stosowany jest jako środek wykrztuśny w leczeniu produktywnego kaszlu (zwanego inaczej mokrym kaszlem), w leczeniu wspomagającym ostrego, nieropnego zapalenia zatok oraz w leczeniu wspomagającym w zapalnych chorobach dróg oddechowych.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Jak stosować lek

3. Jak przyjmować lek Soledum forte

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Dawka jednorazowa: 1 kapsułka (co odpowiada 200 mg 1,8-cyneolu)
Całkowita dawka dobowa: 2 – 3 kapsułki (co odpowiada 400 – 600 mg 1,8-cyneolu)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: stosować 1 kapsułkę 3 razy na dobę.

W kontynuacji terapii lub długotrwałym leczeniu dawka 1 kapsułka 2 razy na dobę jest zazwyczaj wystarczająca.

Czas trwania leczenia powinien być dostosowany do charakteru, nasilenia i rozwoju choroby. Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (nie dłużej niż tydzień), chyba że lekarz zaleci inaczej. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli wystąpi duszność, gorączka lub krwawe albo ropne odkrztuszanie.

Sposób podawania:
Lek Soledum forte należy połykać w całości (nie rozgryzać), popijając wystarczającą ilością wody (najlepiej szklanka wody 200 ml), co najmniej pół godziny przed posiłkiem.
W przypadku wrażliwego układu pokarmowego, kapsułki należy przyjmować w trakcie posiłków.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą jeśli wystąpi wrażenie, że działanie leku Soledum forte jest za mocne lub za słabe.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Soledum forte
Brak doniesień o zatruciu lekiem Soledum forte.
Należy skontaktować się z lekarzem jeśli pacjent przypuszcza, że przyjął za dużą ilość kapsułek leku Soledum forte. Lekarz zadecyduje o postępowaniu biorąc pod uwagę ciężkość objawów zatrucia.
Możliwe objawy zatrucia lekiem Soledum forte to zaburzenia centralnego układu nerwowego jak zaburzenia świadomości, zmęczenie, osłabienie kończyn, mioza (zwężenie źrenicy), a w ciężkich przypadkach, śpiączka i zaburzenia oddychania.

Pominięcie przyjęcia leku Soledum forte
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek

5. Jak przechowywać lek Soledum forte

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Możliwe działanie niepożądane

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (od 1 do 10 na 1 000 pacjentów)
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. nudności, biegunka).

Rzadko (od 1 do 10 na 10 000 pacjentów)
Reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, świąd, zaburzenia oddychania, kaszel) i trudności w połykaniu.

Należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku Soledum forte jeśli wystąpią oznaki reakcji nadwrażliwości.

Zawartość opakowania i inne informacje

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Soledum forte
Substancją czynną leku jest 1,8-cyneol (Cineolum).

Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg 1,8-cyneolu.

Pozostałe składniki to: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), glicerol 85%, woda oczyszczona, zawiesina Surelease – Nutrateric (etyloceluloza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, kwas oleinowy, amonowy wodorotlenek stężony, woda oczyszczona), NS Enteric – Nutrateric (sodu alginian, kwas stearynowy), wosk Candelilla.

Uwaga dla pacjentów z cukrzycą:
Jedna kapsułka leku Soledum forte jest równoważna 0,0015 jednostkom chlebowym.

Jak wygląda lek Soledum forte i co zawiera opakowanie
Kapsułki dojelitowe, miękkie.
Kapsułki są owalne i bezbarwne.

Blister Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 20 kapsułek dojelitowych, miękkich.

Ważne przed zastosowaniem

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Soledum forte

Kiedy nie przyjmować leku Soledum forte
– jeśli pacjent ma uczulenie na 1,8-cyneol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
– w przypadku krztuśca lub pseudo-krztuśca;
– u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Soledum forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
– Jeśli u pacjenta występuje choroba związana ze znaczną nadwrażliwością dróg oddechowych.
– Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli wystąpi duszność, gorączka lub ropne albo krwawe odkrztuszanie, należy zasięgnąć porady lekarza.

Lek Soledum forte a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że 1,8-cyneol indukuje metabolizm enzymów w wątrobie. Nie można więc wykluczyć, że duże dawki 1,8-cyneolu mogą osłabiać lub skracać działanie innych leków. Jak do tej pory nie stwierdzono takiego działania u człowieka.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak dostępnych danych dotyczących stosowania leku Soledum forte w czasie ciąży.
W przypadku ciąży lek Soledum forte można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem.
W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że u szczurów 1,8-cyneol – substancja czynna leku Soledum forte – przenika barierę łożyska do krwiobiegu płodu. Jednak dotychczasowe wyniki badań na zwierzętach nie wskazują na występowanie jakichkolwiek wad u płodu.

Karmienie piersią
1,8-cyneol przenika do mleka kobiet karmiących piersią po podaniu doustnym, ale dotychczas nie zgłaszano zauważalnych problemów u niemowląt karmionych piersią kobiet przyjmujących 1,8-cyneol.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie ma konieczności stosowania specjalnych środków ostrożności.

Lek Soledum forte zawiera sorbitol i sód.

Sorbitol
Lek zawiera 17 mg sorbitolu (sorbitol ciekły 70% (niekrystalizujący)) (E 420) w każdej kapsułce.

Sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej kapsułce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.