Paracetamol Filofarm tabl. 0,5g 20tabl.(bl

5,15 

SKU: iAPTEKA1 9130 Kategoria:

Opis

Paracetamol Filofarm 500 mg 20 tabletek

 

PARACETAMOL FILOFARM 500 mg, 1 tabletki zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

Paracetamol Filofarm – Wskazania do stosowania

Paracetamol Filofarm jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, stawów, nerwobóle, bóle miesiączkowe.

Gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.

 

 

 

Co zawiera lek Paracetamol Filofarm?

Substancją czynną leku jest paracetamol. 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: skrobia, poliwinylopirolidon, kwas stearynowy.

 

Jak stosować lek Paracetamol Filofarm?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka.

Dorośli: Zwykle stosuje się doustnie 1 lub 2 tabletki (co odpowiada 500 mg do 1000 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 8 tabletek , co odpowiada 4000 mg paracetamolu). Należy przestrzegać co najmniej 4-godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami.Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć popijając wodą.Maksymalny czas stosowania leku bez porady lekarza – 3 dni.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: Zwykle stosuje się doustnie 1 tabletkę (co odpowiada 500 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 4 tabletki, co odpowiada 2000 mg paracetamolu).

Należy przestrzegać co najmniej 4-godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami. Tabletkę należy połknąć popijając wodą. Maksymalny czas stosowania leku bez porady lekarza – 3 dni. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Stosowanie leku Paracetamol Filofarm u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby jest przeciwwskazane.U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g). Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ lek może działać toksycznie na wątrobę.W przypadku wrażenia, że działanie leku Paracetamol Filofarm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

 

Kiedy nie należy stosować leku Paracetamol Filofarm?

  • Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu;
  • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby lub nerek;
  • jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczną;
  • jeśli u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór reduktazy methemoglobinowej;
  • jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (np. selegilina – lek stosowany w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego), oraz przez okres do 2 tygodni po ich odstawieniu.

 

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM, ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz.

 

 

“To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.” albo

PKWIU
Rodzaj Lek OTC
EAN 5909990855124
BLOZ_07 5946805