Neo-angin Tabletki do ssania 36 sztuk

31,99 

SKU: iAPTEKA1 7621 Kategoria:

Opis

Neo-angin Tabletki do ssania 36 sztuk

Najważniejsze cechy produktu

neo-angin jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk

Opis

neo-angin, 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg, tabletki do ssania
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Wskazania do stosowania: lek neo-angin w postaci tabletek, zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

– Działa szybko na ból gardła (na podstawie ChPL, w badaniu klinicznym początek działania tabletek neo-angin obserwowano już po 5 minutach)
– Zawiera dwie substancje antyseptyczne (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwiwrusowym, przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywołuje na błonach śluzowych uczucie chłodu
– Hamuje rozwój infekcji gardła.

OTC – Lek wydawany bez recepty.

Przechowywanie i użytkowanie

Sposób stosowania i droga podania:
Podanie doustne.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: Należy powoli ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny.
Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dalsze informacje – patrz ulotka.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 81 mm.
Szerokość: 111 mm.
Głębokość: 33 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

Jedna tabletka zawiera substancje czynne: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy – 1,2 mg, amylometakrezol – 0,6 mg, lewomentol – 5,9 mg oraz substancje pomocnicze: olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, izomalt (E 953), kwas winowy, czerwień koszenilową A (E 124)

Producent

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny:
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.,
ul. Hrubieszowska 2,
01-209 Warszawa

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Liczba jednostek

Liczba jednostek: 36

Dolna granica wieku

Zalecana: 6 rok/lata/lat

Informacje ogólne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
– Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
– Jeśli po upływie 4-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Neo-angin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin
3. Jak stosować lek Neo-angin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Neo-angin
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Opis i stosowanie

1. Co to jest lek Neo-angin i w jakim celu się go stosuje

Neo-angin to lek w postaci tabletek do ssania, zawiera dwie substancje czynne (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu antyseptycznym oraz lewomentol, który wywołuje uczucie chłodu na błonach śluzowych. Jednoczesne stosowanie substancji czynnych w leku Neo-angin powoduje ustąpienie bólu gardła i trudności w przełykaniu.
Neo-angin jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Jeśli po upływie 4-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Jak stosować lek

3. Jak stosować lek Neo-angin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.
Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
Należy powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.
Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.
Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Nie należy przyjmować leku dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Neo-angin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin
Po zastosowaniu znacznie większej dawki niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Neo-angin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek

5. Jak przechowywać lek Neo-angin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Możliwe działanie niepożądane

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) obserwowano podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego.
Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Zawartość opakowania i inne informacje

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Neo-angin
– Substancjami czynnymi leku są alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol. Jedna tabletka do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,9 mg lewomentolu.
– Pozostałe składniki to: olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, sacharoza, syrop glukozowy, kwas winowy, czerwień koszenilowa A (E 124).

Jak wygląda lek Neo-angin i co zawiera opakowanie
Blistry z PVC/PE/PVDC/Al w pudełku tekturowym.
Wielkość opakowania: 24 lub 36 tabletek do ssania.

Ważne przed zastosowaniem

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin

Kiedy nie stosować leku Neo-angin:
– jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
– jeśli u pacjenta występuje nietolerancja fruktozy.
– jeśli u pacjenta występują zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.
– jeśli u pacjenta występuje niedobór sacharazy-izomaltazy.
– u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Neo-angin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
– Jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Jedna tabletka do ssania zawiera 1,14 g glukozy oraz 1,42 g sacharozy.
– Jeśli ból gardła utrzymuje się lub wystąpią takie objawy, jak kaszel i gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Neo-angin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono występowania istotnych interakcji z innymi lekami stosowanymi doustnie.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Neo-angin zawiera czerwień koszenilową A (E 124), glukozę i sacharozę
Lek Neo-angin w jednej tabletce do ssania zawiera 1,14 g glukozy oraz 1,42 g sacharozy, co odpowiada około 10 kcal (42 kJ). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek Neo-angin zawiera barwnik czerwień koszenilową A (E 124), który może powodować reakcje alergiczne.