Flavamed Max (Ambroxoli hydrochloridum Ber

13,70 

SKU: iAPTEKA1 4152 Kategoria:

Opis

Flavamed Max 30 mg/5 ml roztwór doustny 100 ml

 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Flavamed max, 30 mg/5 ml, roztwór doustny.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu doustnego zawiera 6 mg ambroksolu chlorowodorku. Jedna łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu Jedna łyżka miarowa roztworu doustnego o objętości 5 ml zawiera 1,75 g sorbitolu i 5,75 mg kwasu benzoesowego.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór doustny. Przezroczysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór.

 

Flavamed Max – WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Leczenie mukolityczne mokrego kaszlu związanego z ostrymi lub przewlekłymi chorobami oskrzeli i płuc. Flavamed max jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 lat, młodzieży i dorosłych.

 

Flavamed Max – Dawkowanie

Jeżeli nie zalecono inaczej, zalecane są następujące dawki produktu Ambroxoli hydrochloridum Berlin-Chemie:

Dzieci w wieku 2 do 5 lat:

¼ łyżki miarowej, tzn. 1,25 ml roztworu doustnego 3 razy na dobę (co odpowiada 22,5 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

½ łyżki miarowej, tzn. 2,5 ml roztworu doustnego 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 30 – 45 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego 3 razy na dobę (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę) przez pierwsze 2 do 3 dni, a następnie 1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego 2 razy na dobę (co odpowiada 60 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę).

Uwaga:

Jeżeli to konieczne, u dorosłych można zwiększyć dawkę do 60 mg ambroksolu chlorowodorku 2 razy na dobę (co odpowiada 120 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).

Sposób podawania i czas trwania leczenia

Produkt Ambroxoli hydrochloridum Berlin-Chemie przeznaczony jest do stosowania doustnego i przyjmowania po posiłkach, za pomocą łyżki miarowej.

Bez konsultacji z lekarzem produktu Ambroxoli hydrochloridum Berlin-Chemie nie należy przyjmować dłużej niż 4 – 5 dni.

Dawkowanie w chorobach nerek i wątroby, patrz punkt 4.4.

 

Flavamed Max – PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Charakterystyki Produktu Leczniczego. Produktu Flavamed max nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy.

Aktualizacja: 04.2021. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PKWIU 21.20.13.0
Rodzaj Lek OTC
EAN 5909991024949
BLOZ_07 3675851