Bionorica Bronchitabs Tabletki powlekane 20 sztuk

32,61 

SKU: iAPTEKA1 1973 Kategoria:

Opis

Bionorica Bronchitabs Tabletki powlekane 20 sztuk

Opis

Bronchitabs to roślinny lek dla pacjentów od 18 r. życia stosowany przy kaszlu mokrym (1).
Lek Bronchitabs hamuje proces zapalny, rozrzedza wydzielinę i ułatwia odkrztuszanie gęstej wydzieliny (2).

1. CHPL produktu leczniczego Bronchitabs.
2. Kemmerich B, Eberhardt R, Stammer H.: Efficacy and tolerability of a fluid extract combination of thyme herb and ivy leaves and matched placebo in adults suffering from acute bronchitis with productive cough. A prospective, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Arzneimittelforschung, 2006; 56: 652-660.

Przechowywanie i użytkowanie

Dawkowanie: Dorośli: 1 tabletka powlekana 3 razy na dobę przed posiłkiem. Do stosowania doustnego. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 76 mm.
Szerokość: 95 mm.
Głębokość: 24 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera: 60 mg wyciągu suchego z Primula veris L./Primula elatior (L.) Hill, radix (korzeń pierwiosnka) (DER: 6-7:1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 47,4 % [VAV])i 160 mg wyciągu suchego z Thymus vulgaris L./Thymus zygis L., herba (ziele tymianku) (DER: 6-10: 1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % [V/V])

Producent

BIONORICA SE

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Liczba jednostek

Liczba jednostek: 20

Informacje ogólne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed rozpoczęciem stosowania leku, ponieważ zawiera informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
– W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do farmaceuty.
– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz: punkt 4.
– Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Bronchitabs i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchitabs
3. Jak stosować lek Bronchitabs
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Bronchitabs
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Opis i stosowanie

1. Co to jest lek Bronchitabs i w jakim celu się go stosuje?

Bronchitabs to produkt leczniczy roślinny stosowany przy kaszlu mokrym, ułatwiający wykrztuszanie gęstej wydzieliny.

Jak stosować lek

3. Jak stosować lek Bronchitabs?

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka:
Dorośli: 1 tabletka powlekana 3 razy na dobę (maksymalnie 3 tabletki powlekane na dobę).
Lek Bronchitabs należy połykać bez rozgryzania, przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu (najlepiej szklanką wody).
W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż przez 1 tydzień stosowania produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
Z powodu braku wystarczających danych nie określono zalecanej dawki dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz: punkt 2).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bronchitabs:
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Przedawkowanie może powodować rozstrój żołądka, wymioty lub biegunkę. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Bronchitabs należy zawiadomić lekarza. Lekarz zadecyduje o podjęciu dalszych działań.

Pominięcie przyjęcia leku Bronchitabs:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, tylko kontynuować przyjmowanie leku Bronchitabs według przepisu lekarza lub zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Przerwanie przyjmowania leku Bronchitabs:
Przerwanie przyjmowania leku Bronchitabs jest zwykle nieszkodliwe.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek

5. Jak przechowywać lek Bronchitabs?

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Należy przechowywać blistry w kartoniku zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Możliwe działanie niepożądane

4. Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)
Zaburzenia przewodu pokarmowego takie, jak: skurcze, mdłości, wymioty i biegunka.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób).
Reakcje alergiczne takie, jak duszność, wysypka, pokrzywka, obrzęk twarzy, jamy ustnej i/lub gardła.

W przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji alergicznej, nie należy więcej przyjmować leku Bronchitabs.

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zawartość opakowania i inne informacje

6. Zawartość opakowania i inne informacje:

Co zawiera lek Bronchitabs?

– Substancje czynne:
60 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Primula veris L./Primula elatior (L.) Hill, radix (korzeń pierwiosnka) (DERpierwotny 6 – 7 : 1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 47,4% [V/V])
160 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Thymus vulgaris L./Thymus zygis L., herba (ziele tymianku) (DERpierwotny 6 – 10 : 1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% [V/V])

– Substancje pomocnicze:
Symetykon
Glukoza ciekła suszona rozpyłowo
Składniki rdzenia tabletki:
Celuloza mikrokrystaliczna
Laktoza jednowodna
Krzemionka koloidalna bezwodna
Krospowidon typ A
Powidon K 25
Talk
Magnezu stearynian
Składniki otoczki:
Hypromeloza typ 2910
Poliakrylanu dyspersja 30%
Talk
Tytanu dwutlenek (E171)
Glikol propylenowy
Aromat miętowy (zawierający preparaty aromatyczne, gumę arabską, maltodekstrynę, laktozę)
Ryboflawina (E101)
Chlorofilina 25% (zawierająca kompleks miedziowy chlorofiliny (E141), syrop glukozowy)
Sacharyna sodowa
Dimetykon

Jak wygląda lek Bronchitabs i co zawiera opakowanie?
Tabletki powlekane koloru zielonego, okrągłe, obustronnie wypukłe, o półmatowej powierzchni. Tabletka powlekana ma średnicę 10,1–10,3 mm.

Lek Bronchitabs dostępny jest w blistrach z PVC/PVDC/Aluminium.
Dostępne są następujące wielkości opakowań:
20 tabletek powlekanych
50 tabletek powlekanych
100 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

BIONORICA SE
Kerschensteinerstraße 11-15
92318 Neumarkt
Niemcy
Tel.: +49 (0)9181 231-90
Faks: +49 (0)9181 231-265
E-mail: info@bionorica.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Bionorica Polska Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6B
01 – 209 Warszawa
Polska
Tel /Fax +(48) 22 886 46 06
E-mail: bionorica@bionorica.pl

Produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod poniższymi nazwami:

Austria Bronchithym Filmtabletten
Bulgaria, Włochy Bronchipret
Chorwacja, Niemcy, Luksemburg, Holandia Bronchipret TP
Dania, Francja, Szwecja Mucopret
Estonia Bronchipret thyme & primula
Węgry Bronchipret filmtabletta
Łotwa Mucopret apvalkotās tabletes
Litwa Bronchipret plėvele dengtos tabletės
Polska Bronchitabs
Rumunia Bronchipret TP comprimate filmate
Słowacja Bronchipret tymian a prvosienka filmom obalené tablety
Słowenia Tussipret
Hiszpania Bronchipret Comprimidos recubiertos con película

Ważne przed zastosowaniem

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchitabs:
Kiedy nie stosować leku Bronchitabs:
– jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, na inne gatunki roślin z rodziny Lamiaceae lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeżeli:
– wystąpią duszności, gorączka lub ropna plwocina
– u pacjenta stwierdzono zapalenie błony śluzowej żołądka lub chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy
– objawy ulegną zaostrzeniu podczas stosowania produktu leczniczego

Dzieci i młodzież:
Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostało ustalone z powodu braku wystarczających danych dotyczących skuteczności.

Bronchitabs a inne leki:
Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących interakcji.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią:
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży. Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży.
Nie wiadomo, czy substancje czynne lub metabolity leku Bronchitabs przenikają do ludzkiego mleka. Dlatego leku Bronchitabs nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Bronchitabs zawiera glukozę i laktozę.
Jeśli lekarz wcześniej stwierdził u pacjenta nietolerancję na niektóre cukry, przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Bronchitabs zawiera sód.
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę powlekaną, co oznacza, że zasadniczo jest „wolny od sodu”.

Identyfikacja produktu

Bronchitabs,
60 mg + 160 mg,
tabletki powlekane

Primulae radicis extractum siccum + Thymi herbae extractum siccum