Bionorica Bronchipret TE Syrop 100 ml

32,00 

SKU: iAPTEKA1 1972 Kategoria:

Opis

Bionorica Bronchipret TE Syrop 100 ml

Najważniejsze cechy produktu

Hamuje proces zapalny (1), Ułatwia odkrztuszanie (2), Redukuje napady kaszlu (2,3), 1) Jan Seibel, Carlo Pergola, Oliver Werz, Kirill Kryshen, Katja Wosikowski, Martin D. Lehner, Jutta Haunschild, Bronchipret® syrup containing thyme and ivy extracts suppresses bronchoalveolar inflammation and goblet cell hyperplasia in experimental bronchoalveolitis, Phytomedicine 22 (2015) 1172-1177. 2) Kemmerich B, Eberhardt R, Stammer H.: Efficacy and tolerability of a fluid extract combination of thyme herb and ivy leaves and matched placebo in adults suffering from acute bronchitis with productive cough. A prospective, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Arzneimittelforschung, 2006; 56: 652-660. 3) Marzian O.: Treatment of acute bronchitis in children and adolescents. Noninterventional postmarketing surveillance study confirms the benefit and safety of a syrup made of extracts from thyme and ivy leaves. MMW Fortschr Med, 2006; 149: 69-74.

Opis

Meczący kaszel? Zapalenie oskrzeli?

Bronchipret® to lek roślinny w postaci syropu dla dzieci powyżej 2 roku życia, do stosowania w infekcjach przebiegających z kaszlem (4). To lek, który hamuje proces zapalny, rozrzedza wydzielinę, ułatwia odkrztuszanie , a w efekcie redukuje napady kaszlu (1,2.3).
Bronchipret® to lek o szerokim spektrum działania i wysokim profilu bezpieczeństwa (2,3).
Wykazuje skuteczność na poziomie leków syntetycznych (5), może być stosowany po godz. 17.00 (4); zmniejsza zaburzenia snu spowodowane atakami kaszlu (6).
Ponadto nie zawiera cukru, jest bezpieczny dla zębów (4).

1)Jan Seibel, Carlo Pergola, Oliver Werz, Kirill Kryshen, Katja Wosikowski, Martin D. Lehner, Jutta Haunschild, Bronchipret® syrup containing thyme and ivy extracts suppresses bronchoalveolar inflammation and goblet cell hyperplasia in experimental bronchoalveolitis, Phytomedicine 22 (2015) 1172-1177.
2)Kemmerich B, Eberhardt R, Stammer H.: Efficacy and tolerability of a fluid extract combination of thyme herb and ivy leaves and matched placebo in adults suffering from acute bronchitis with productive cough. A prospective, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Arzneimittelforschung, 2006; 56: 652-660.
3)Marzian O.: Treatment of acute bronchitis in children and adolescents. Noninterventional postmarketing surveillance study confirms the benefit and safety of a syrup made of extracts from thyme and ivy leaves. MMW Fortschr Med, 2006; 149: 69-74.
4)CHPL produktu leczniczego Bronchipret®TE.
5)Ismail Ch i wsp. 2003, Schweizerische Zeitschrift fur Ganzheits Medizin. Bronchipret in cases of acute bronchitis 2003; 15(4):171-175
6)L.S. Namazova-Baranova et al., “Comparative analysis of effectiveness and safety of phyto- and antibiotic therapy of acute bronchitis in children: results of a multicenter double blind randomized clinical trial”,Pediatric pharmacology. 2014; 11 (5): 22–29)

Przechowywanie i użytkowanie

Dawkowanie i sposób podawania
Doustnie, zwykle 3 razy na dobę, zgodnie z dawkowaniem zaleconym w ulotce przylekowej.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Wymiary:
Wysokość: 132 mm.
Szerokość: 49 mm.
Głębokość: 48 mm.

Opakowanie: Pudełko

Skład

100 g syropu zawiera: Płynny ekstrakt z ziela tymianku 15,0 g (DER: 1:2-2,5; ekstrahent: roztwór amoniaku 10 % [m/m]: glicerol 85 % [m/m]: etanol 90 % [V/V]: woda oczyszczona (1:20:70:109)) Płynny ekstrakt z liści bluszczu pospolitego 1,5 g (DER: 1:1; ekstrahent: etanol 70 % [V/V]), Produkt leczniczy zawiera 7 % (V/V) alkoholu oraz ciekły maltitol

Producent

BIONORICA SE

Adres producenta

Podmiot Odpowiedzialny
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Niemcy

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Informacje ogólne

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
• Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
• Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Bronchipret TE i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bronchipret TE
3. Jak stosować lek Bronchipret TE
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Bronchipret TE
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Opis i stosowanie

1. CO TO JEST LEK BRONCHIPRET TE SYROP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do umiarkowanych infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli.

Jak stosować lek

3. JAK STOSOWAĆ LEK BRONCHIPRET TE, SYROP?

Bronchipret TE należy przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek Bronchipret TE, syrop należy przyjmować 3 razy na dobę:

Dawkowanie:
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat 3,2 ml 3 razy dziennie, całkowita dawka dobowa 9,6 ml.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat 4,3 ml 3 razy dziennie, całkowita dawka dobowa 12,9 ml.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat 5,4 ml 3 razy dziennie, całkowita dawka dobowa 16,2 ml.

Sposób podawania:
Doustnie. Należy użyć załączonej miarki i stosować lek Bronchipret TE, syrop 3 razy na dobę, odpowiednio do wieku pacjenta, zgodnie z instrukcją w tabeli powyżej.
Syrop należy połknąć bez rozcieńczania. Lek można popić niewielką ilością płynu (najlepiej wody).
Wymieszać przed użyciem!

Czas trwania leczenia:
W przypadku dolegliwości utrzymujących się ponad 10 dni lub pojawienia się trudności w oddychaniu, gorączki bądź ropnej lub krwistej wydzieliny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem (patrz informacje podane w punkcie: “Ostrzeżenia i środki ostrożności” oraz „Możliwe działania niepożądane”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bronchipret TE, syrop
W przypadku przedawkowania mogą pojawić się zaburzenia żołądkowe, wymioty oraz biegunka.
W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzje o dalszym postępowaniu.

Pominięcie zastosowania leku Bronchipret TE, syrop:
W przypadku pominięcia kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, nie należy przyjmować
dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz raczej kontynuować przyjmowanie
leku zgodnie ze wskazówkami lekarza lub opisem w ulotce.

Przerwanie stosowania leku Bronchipret TE, syrop:
Przerwanie przyjmowania leku Bronchipret TE, syrop jest zazwyczaj nieszkodliwe.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak przechowywać lek

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BRONCHIPRET TE, SYROP?

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Bronchipret TE, syrop po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Po otworzeniu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Możliwe działanie niepożądane

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, Bronchipret TE, syrop może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych podzielono na następujące kategorie:

Bardzo często: u więcej niż 1 na 10 pacjentów;
Często: u więcej niż 1 na 100, pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów;
Niezbyt u często: u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów;
Rzadko: u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów;
Bardzo rzadko: u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów,
Częstość nieznana nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. skurcze, nudności, wymioty, biegunka (niezbyt często).
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości skóry z wysypką (rzadko).

Mogą również wystąpić takie reakcje nadwrażliwości jak: duszność wysiłkowa, pokrzywka
i obrzęk twarzy, ust i (lub) okolicy gardła (częstość nieznana).

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Bronchipret TE, syrop.

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zawartość opakowania i inne informacje

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE:

Co zawiera lek Bronchipret TE, syrop?

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg płynny z ziela tymianku, wyciąg płynny z liści bluszczu pospolitego.
Inne składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, hydroksypropylobetadeks, sorbinian potasu, maltitol ciekły (15,6 g maltitolu/100 g syropu Bronchipret TE).

Jak wygląda lek Bronchipret TE, syrop i co zawiera opakowanie?

Przejrzysty syrop koloru brązowego, dostępny w butelkach ze szkła barwnego z polietylenowym ogranicznikiem wypływu, zakrętką z polipropylenu i dołączoną polipropylenową miarką,
w tekturowym pudełku.

W kartoniku jednostkowym z nadrukiem umieszcza się 1 butelkę wraz z ulotką informacyjną.

Wielkości opakowań:
1 butelka po 100 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11 – 15
92318 Neumarkt
Niemcy
Telefon: +49918123190
Faks: +499181231265
e-mail: info@bionorica.de
Telefon: +49918123190
Faks: +499181231265
e-mail: info@bionorica.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bionorica Polska Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6B
01-209 Warszawa
Polska
Tel /Fax +(48) 22 886 46 06
e-mail: bionorica@bionorica.pl

Ważne przed zastosowaniem

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BRONCHIPRET TE, SYROP:

Kiedy nie stosować leku Bronchipret TE, syrop:
W przypadku nadwrażliwości na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeśli objawy nie ustąpią po około 10 dniach lub wystąpią trudności w oddychaniu, gorączka, ropna lub krwista wydzielina, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku Bronchipret TE bez konsultacji z lekarzem, jeżeli pacjent cierpi z powodu zapalenia bądź owrzodzenia błony śluzowej żołądka.

Dzieci:
Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 2 lat. W przypadku utrzymującego się
lub nawracającego kaszlu u dzieci w wieku pomiędzy 2 a 4 rokiem życia należy poradzić się lekarza, gdyż takie objawy mogą być oznaką ciężkiego przebiegu choroby.

Lek Bronchipret TE a inne leki:
Dotychczas nie są znane interakcje z żadnymi innymi lekami.
Brak jest badań dotyczących wzajemnego oddziaływania leku Bronchipret TE, syrop
z innymi lekami przy jednoczesnym podawaniu.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych,
które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Z powodu braku danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży oraz w okresie laktacji, produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Specjalne środki ostrożności nie są wymagane.

Lek Bronchipret TE, syrop zawiera 7% obj. alkoholu,
oznacza to że 5,4 ml zawiera do 0,30 g alkoholu, co jest równoważne 8 ml piwa lub 3 ml wina.
Może być szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu.
Obecność alkoholu należy również uwzględnić oraz skonsultować z lekarzem, chcąc zastosować produkt u dzieci w dawkach wyższych niż zalecane i w grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby czy padaczką.

Lek Bronchipret TE, syrop zawiera maltitol.
Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku
Bronchipret TE, syrop należy poradzić się lekarza.

Informacja dla diabetyków:
Jedna dawka leku Bronchipret TE, syrop (5,4 ml) zawiera około 1,9 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Identyfikacja produktu

Bronchipret TE,
Syrop

Thymi herba extractum fluidum + Hedera helicis folii extractum fluidum