Jakie leki mogą wpływać na skuteczność insuliny

Działanie hipoglikemizujące insuliny nasilają: salicylany, chinolony przeciwbakteryjne, doustne środki hipoglikemizujące, klofibrat, inhibitory MAO, steroidy anaboliczne, fenfluramina, guanetydyna, tetracykliny, kwas tioktanowy, sulfonamidy, etanol.
Przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na insulinę mogą być: glikokortykosteroidy, kortykotropina, estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne), związki litu, izoniazyd, niacyna, pochodne fenotiazyny, fenytoina, dobutamina, hormony tarczycy.
Należy unikać stosowania β-adrenolityków u chorych z cukrzycą, gdyż mogą one hamować sekrecję insuliny oraz osłabiać objawy hipoglikemii. W przypadku konieczności zastosowania β-adrenolityków u chorych z cukrzycą należy wybierać preparaty kardioselektywne (acebutolol, atenolol, metoprolol), które w małych dawkach są bezpieczniejsze niż nieselektywne.
Nie wiadomo, co może się stać w wyniku mieszania różnych preparatów insuliny ludzkiej z preparatami insuliny pochodzenia zwierzęcego oraz preparatów insulin różnych producentów. Dlatego nie zaleca się stosowania takich mieszanek.