Jak leczyć cukrzycę?

Podstawowym celem leczenia cukrzycy jest uzyskanie wartości jak najbardziej zbliżonych do prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Im bardziej wartości glikemii są zbliżone do wartości prawidłowych tym szansa na wystąpienie powikłań (retinopatii, nefropatii i neuropatii, a także chorób sercowo-naczyniowych) jest mniejsza. W celu uzyskania właściwej kontroli stężenia glukozy we krwi w leczeniu cukrzycy stosowane są metody niefarmakologiczne i leczenie farmakologiczne. Bardzo ważnym elementem skutecznego zapobiegania późnym powikłaniom cukrzycy, zwłaszcza dotyczących układu sercowo-naczyniowego, jest odpowiednie leczenie chorób współistniejących, zwłaszcza nadciśnienia tętniczego i stwierdzonych zaburzeń lipidowych.


Niezależnie od postaci choroby u wszystkich chorych należy lekarz zleci zastosowanie metod niefarmakologicznych: odpowiednia dieta, dostosowana aktywność fizyczna, unikanie czynników pogarszających tolerancję glukozy lub zwiększających ryzyko wystąpienia powikłań (zmniejszenie masy ciała u osób otyłych, niepalenie tytoniu, unikanie picia alkoholu). U chorych z cukrzycą typu 2 metody niefarmakologiczne mogą do pewnego momentu stanowić podstawową, jedyną formą leczenia choroby.

U chorych z cukrzycą typu 1, metody niefarmakologiczne stanowią ważny element wspomagający terapię insuliną.

U chorych na cukrzyce typu 1, w związku z uszkodzeniem komórek β, występuje całkowity brak insuliny, dlatego jedyną skuteczną metodą leczenia jest podawanie insuliny.

U chorych na cukrzyce typu 2, w celu uzyskania prawidłowych wartości stężenia glukozy we krwi, lekarz może zlecić stosowanie doustnych leków hipoglikemizujących lub insuliny.


Ponieważ cukrzyca jest złożonym zaburzeniem metabolicznym, dotykającym wielu różnych miejsc w organizmie człowieka, stąd chory na cukrzycę powinien mieć możliwość korzystania nie tylko z pomocy lekarza pierwszego kontaktu, diabetologa, ale także wielu innych specjalistów (psycholog, dietetyk, kardiolog, neurolog, okulista). Plan leczenia powinien opierać się na współpracy między chorym, jego rodziną i lekarzem prowadzącym. Bardzo istotnym warunkiem osiągnięcia sukcesu w terapii cukrzycy jest świadomy i aktywny udział chorego w procesie leczenia. Jednak, aby chory mógł aktywnie uczestniczyć w kontrolowaniu swojej cukrzycy musi być odpowiednio wyszkolony. Chory powinien jak najwięcej wiedzieć o cukrzycy by mógł świadomie dążyć do zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań i zachowania szans na jak najdłuższe normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Leczenie cukrzycy bez leków

Jak bez leków leczyć cukrzycę?

Zdrowy styl życia, rozumiany jako stosowanie odpowiedniej diety, regularnie praktykowana aktywność fizyczna, redukcja masy ciała u osób otyłych, niepalenie tytoniu czy unikanie alkoholu, stanowi bardzo istotną składową leczenia cukrzycy.