Jak sprawdzić, czy leczenie jest skuteczne?

W celu sprawdzenia czy zastosowane leczenie jest skuteczne u chorych na cukrzycę wykonywane są następujące oznaczenia: stężenia glukozy we krwi, odsetka HbA1c , stężenia lipidów osocza, wartości ciśnienia tętniczego krwi, a także parametrów określających czynność nerek.

Zalecane wartości docelowe parametrów określających stopień wyrównania metabolicznego u chorych na cukrzycę (dorosłych, z wyjątkiem kobiet w ciąży).

ParametrWartość pożądana
stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej
średnia glikemia przed posiłkami
średnia glikemia wieczorna

90-130 mg/dl (4,9-7,2 mmol/l)
110-150 mg/dl (6,1-8,3 mmol/l)
stężenie glukozy we krwi włośniczkowej
średnia glikemia przed posiłkami
średnia glikemia wieczorna

80-120 mg/dl (4,4-6,6 mmol/l)
100-140 mg/dl (5,5-7,7 mmol/l)
HbA1c<7%
ciśnienie tętnicze krwi<130/80 mm Hg
Lipidogram
stężenie cholesterolu LDL
stężenie cholesterolu HDL

stężenie triglicerydów

<100 mg/dl (2,6 mmol/l)
mężczyźni: >45 mg/dl (1,15 mmol/l)
kobiety: >55 mg/dl (1,4 mmol/l)
<150 mg/dl (1,7 mmol/l)