Co trzeba wiedzieć o pochodnych biguanidu?

Pochodne biguanidu zmniejszają stężenie glukozy we krwi w wyniku hamowania wchłaniania glukozy z przewodu pokarmowego, zmniejszenia wytwarzania glukozy w wątrobie oraz nasilania wychwytu i wykorzystania glukozy w tkankach obwodowych (zwłaszcza w mięśniach szkieletowych). Podstawowe działanie pochodnych biguanidu nie zależy od stanu czynnościowego komórek ß wysp trzustkowych. Nie pobudzają tych komórek do wydzielania insuliny, a wręcz powodują zmniejszenie ilości wydzielanej po posiłku insuliny. W rezultacie pochodne biguanidu powodują obniżenie stężenia glukozy we krwi, zarówno na czczo jak i poposiłku, przy nie zmienionym lub zmniejszonym poziomie insuliny we krwi. Leki te mają również korzystny wpływ na metabolizm lipidów, powodują bowiem zmniejszenie stężenia triglicerydów i cholesterolu całkowitego w surowicy krwi oraz frakcji LDL cholesterolu.. Masa ciała chorych w czasie terapii pochodnymi biguanidu pozostaje niezmieniona lub może ulec stopniowemu obniżeniu. Zmniejszenie nadwagi obserwuje się zwłaszcza w początkowym okresie ich stosowania.
Pełne działanie hipoglikemizujace pochodnych biguanidu ujawnia się dopiero po 6-7 dniach leczenia, dlatego dopiero po tym okresie należy dokonywać oceny skuteczności leku.
Pochodne biguanidu są stosowane w monoterapii u chorych z niepowikłaną cukrzycą typu 2, w przypadku braku właściwej kontroli glikemii po zastosowaniu odpowiedniej diety.
W celu uzyskania lepszej kontroli glikemii, pochodne biguanidu można także stosować w skojarzeniu z insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika.

U kogo nie można stosować pochodnych biguanidu?

Pochodnych biguanidu nie można stosować u wszystkich chorych na cukrzycę. Przeciwwskazanie do ich zastosowania stanowią: nadwrażliwość na pochodne biguanidu, cukrzyca wynikająca z bezwzględnego niedoboru insuliny (np. cukrzyca typu 1), ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy, stany wymagające okresowego podawania insuliny (poważne urazy, oparzenia, zakażenia, okres okołooperacyjny), zaburzenia czynności nerek, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa i inne stany związane z niedotlenieniem organizmu, zaburzenia czynności wątroby, alkoholizm, niedobór witaminy B12.

Jakie leki mogą wpływać na skuteczność pochodnych biguanidu?