Etiologiczna klasyfikacja cukrzycy (WHO, 1999)

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 1 (w wyniku zniszczenia komórek ß, zwykle prowadzącego do bezwzględnego niedoboru insuliny)

 • uwarunkowana immunologicznie
 • idiopatyczna

Cukrzyca typu 2

Cukrzyca typu 2 (w wyniku postępującego defektu wydzielania insuliny w warunkach oporności na insulinę; od przewagi insulinooporności ze względnym niedoborem insuliny do przewagi defektu wydzielania z insulinoopornością lub bez)

Inne specyficzne typy cukrzycy

 • genetyczne defekty funkcji komórek ß
 • genetyczne defekty działania insuliny
 • choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki
 • endokrynopatie
 • cukrzyca wywołana przez leki lub inne substancje chemiczne
 • cukrzyca wywołana przez zakażenia
 • rzadkie postacie cukrzycy wywołane przez proces immunologiczny
 • inne zespoły genetyczne niekiedy związane z cukrzycą

Cukrzyca ciężarnych

(rozpoznana w okresie ciąży)

Cukrzycę niezależnie od przyczyny dzieli się na:

 • wymagającą insuliny do przeżycia (cukrzyca typu 1);
 • wymagającą insuliny do kontroli glikemii, tj. wyrównania metabolicznego, a nie do przeżycia, np. gdy wydzielanie insuliny endogennej jest utrzymane, ale niewystarczające do osiągnięcia normoglikemii bez dodania insuliny egzogennej;
 • niewymagającą insuliny, tj. taką, w której można uzyskać zadowalające wyrównanie metaboliczne za pomocą metod niefarmakologicznych lub leków innych niż insulina.