Co to jest hemoglobina glikowana (HbA1c )

W stanach fizjologicznych hemoglobina glikowana stanowi mniej niż 6% całkowitego stężenia hemoglobiny we krwi. Badanie odsetka HbA1c u chorych na cukrzycę pozwala określać średnie stężenie glukozy we krwi w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Dlatego dla oceny skuteczności prowadzonego leczenia, lekarz może zlecać oznaczenia hemoglobiny glikowanej co 3 miesiące.