Skąd wiadomo, że to cukrzyca?

Za prawidłowe stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo przyjęto wartości mniejsze niż 110 mg/dl (6,1 mmol/l). Wartości większe wiążą się ze stopniowo narastającym ryzykiem rozwoju powikłań, związanych z uszkodzeniem naczyń krwionośnych (mikro- i makroangiopatia).
Aby rozpoznać cukrzycę u osób dorosłych (z wyłączeniem cukrzycy ciężarnych) lekarz musi stwierdzić:

  • objawy kliniczne cukrzycy (wielomocz, wzmożone pragnienie i niewyjaśniona utrata masy ciała) i przypadkowe (tj. o jakiejkolwiek porze dnia, bez względu na czas, jaki upłynął od ostatniego posiłku) stężenia glukozy w osoczu równe lub powyżej 200 mg/dl (11,1 mmol/l);
  • lub stężenie glukozy w osoczu na czczo (po niespożywaniu posiłków co najmniej przez 8 godzin) równe lub powyżej 126 mg/dl/(7,0 mmol/l);
  • lub stężenie glukozy w osoczu po 2 godzinach równe lub powyżej 200 mg/dl (11,1 mmol/l) w doustnym teście tolerancji glukozy (OGTT).

Jeśli lekarz ma wątpliwości może zlecić powtórzenie badania stężenia glukozy we krwi, innego dnia.
Ponadto, w celu wstępnej oceny stanu chorego, lekarz może zlecić wykonanie oznaczenia stężenia glukozy i ciał ketonowych we krwi i w moczu, stężenia lipidów osocza, wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz badań określających czynność nerek.